วันหยุดพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2564 รวมวันหยุด ทั้งปี 24 วัน

วันหยุดพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2564 รวมวันหยุด ทั้งปี 24 วัน

 

วันหยุดปี2564 / ครม.ประกาศวันหยุดประจำภาคปี 2564 เพิ่มพิเศษ 4 วัน รวมวันหยุดทั้งปี 24 วัน ประกาศตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการเพิ่มด้วย วันที่ 29 ธ.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)  อนุมัติ วันหยุดปี64 รวมทั้งปี 24 วัน ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เสนอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยปี 2564 เป็นปีแรก ที่ครม.ประกาศตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมวันหยุดทั้งปี 24 วัน แต่ภาคอีสานจะได้ 23 วันทุกภาคมีวันหยุดเทศกาลประจำปีสำหรับวันหยุดประจำภาคทั้งปี หยุด 4 วันดังนี้
วันที่ 26 มี.ค.2564 หยุดประจำภาคเหนือ เนื่องจากเป็นประเพณีไหว้ประธาตุประจำปี
วันที่ 10 พ.ค.2564 หยุดราชการ เนื่องจากวันหยุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน เนื่องจากบุญบั้งไฟ
วันที่ 6 ต.ค. วันหยุดประจำภาคใต้เรื่องจากสารทเดือนสิบ
วันที่ 21 ต.ค.หยุดประจำภาคกลาง เนื่องจากออกพรรษา
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุด สถาบันการเงินเอกชน ไม่ต้องหยุดก็ได้