การค้นหา สัญญาณ ข่องรายการ ระบบดาวเทียม ระบบ ENIGMA2

KNOWLEDGE  LINUX  SATTERLITE  RECEIVER

การค้นหา สัญญาณ ข่องรายการ ระบบดาวเทียม ระบบ ENIGMA2

การกำหนด  ค่า  satterlite.xml   ใน  folder  /etc/tuxbox/satterlite.xml  ค่าต่างๆ ที่ควรรู้

LINUX ENIGMA2 SATTERLITE RECEIVER

SATTERLITE.XML ในเครื่อง ENIGAMA2 ค่าต่างๆที่ควรรู้

1: Network Scan
2: use BAT
4: use ONIT
8: skip NITs of known networks

And here you have the rest in the satellites.xml

<transponder frequency=”3977000″ symbol_rate=”17777000″ polarization=”0″ fec_inner=”3″ system=”0″ modulation=”1″ />

polarization:
0 = H
1 = V
2 = L
3 = R

fec_inner:
0 = Auto
1 = 1/2
2 = 2/3
3 = 3/4
4 = 5/6
5 = 7/8
6 = 8/9
7 = 3/5
8 = 4/5
9 = 9/10
15 = None

system:
0 = DVB-S
1 = DVB-S2

modulation:
0 = Auto
1 = QPSK
2 = 8PSK

format of satellites.xml file: default value of “flags” in <satellite>-tags changed from 1 to 0, aka “Network scan” is off by default.

ในส่วน ของการกำหนด Position ทำตามมาตราฐาน ที่ใช้กัน ทั่วโลก หาก มี KU จะมาก่อน C-BAND กำหนด ได้ดังนี้ เช่น ASIASAT 5

/etc/tuxbox/satterlite.xml

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น