กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ “ที่สุดแห่งปี 2563”

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ “ที่สุดแห่งปี 2563”

ผลสำรวจ “ที่สุดแห่งปี 2563” ของ กรุงเทพโพลล์ เผย
“คนละครึ่ง”
เป็นโครงการของรัฐบาล ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2563 ”

เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,090 คน โดยผลสำรวจมีดังนี้